Hjælp os med nå længere ud

“Vi har brug for vores medlemmer”

“Afrika InTouch er det som medlemmerne kan og vil. En forening er hverken mere eller mindre end sine medlemmer” sådan siger administrator i Afrika InTouch Finn Andersen og fortsætter: “Vi har brug for mange engagerede medlemmer, for at vores AIT-grupper er i god udvikling og for at samarbejdet og fundraising til vores partnere i Afrika kan fortsætte. Som sekretariat i Aarhus, er det vores fornemmeste opgave at understøtte medlemmerne, så de får mulighed for at dyrke deres passion indenfor de rammer som Afrika Intouch udgør.”

Hjælp os med nå længere ud

Som medlem af Afrika InTouch har du mulighed for at hjælpe os med at nå endnu længere ud. Vi har til stadighed brug for, at mennesker hører om arbejdet både ude og hjemme og for, at de melder sig ind og engagerer sig.

Leder Poul Winther Kristensen uddyber: “Det er vores mål, at de nuværende medlemmer hjælper os med at “prikke” nye, så vi hele tiden når længere ud – og for at gøre det let for alle parter, så opfordrer vi til, at man melder sin årlige kontingentbetaling til betalingsservice. Det er enormt vigtigt for os, som organisation, hele tiden at opsøge nye, der kunne tænke sig at være en del af arbejdet i Afrika InTouch, kun på den måde kan vi blive ved med at gøre det vi gerne vil, for der falder jo desværre også nogle fra i den anden ende. Sådan er organisationsvirkeligheden.”

Har du spørgsmål til hvordan du kan hjælpe til med at finde nye medlemmer, så kontakt sekretariatet på info@afrikaintouch.dk eller på tlf. 86761864.