Kirkens væsen er at række ud

Afrika InTouch er først og fremmest en dansk forening, som arbejder med at engagere sine egne medlemmer. På samme tid er Afrika InTouch inspireret af og knyttet til afrikanske partnere. Man kunne spørge, om ikke det stritter i hver sin retning? Svaret på det er: ”Nej”, fortæller Benjamin Kobborg, der er teolog og ansat i organisationen.

 

Benjamin fortsætter: ”Det at være kirkelig organisation, er på en og samme tid at være der for sig selv og for andre. Det ligger i kirkens væsen, at række ud, at ville dele det kristne budskab med mennesker, som ikke endnu er en del af kirken. Når Afrika InTouch ønsker at hjælpe i Afrika, engagere sig i det som kaldes international diakoni, så er det et udtryk for det at være kirkelig. Det ligger så at sige i organisationens kirkelige DNA at ville tjene mennesker.”

 

Diakoni, som på græsk betyder ”tjeneste”, dækker over kristne kirker og organisationers sociale arbejde. Gud er ikke kun en Gud, som bekymrer sig om tro og tanke, han ønsker også, at vi sammen søger at fordele jordens resurser, så alle har nok. Forlægget for kirkens diakoni – den tjenende indstilling – kan vi både se i evangelierne, fx stærkt understreget i Johannes evangeliet kap. 13, hvor Jesus vasker disciplenes fødder, og vi kan se det i Apostlenes Gerninger kap. 6, hvor 7 mænd bliver valgt til at stå for uddelingerne af mad i menigheden.

 

Diakoni, dvs. kirkens sociale arbejde, er i nogle kirker placeret i de enkelte menigheder, det ser vi også herhjemme, at nogle menigheder engagerer sig socialt i fx flygtningearbejde, hjælp til hjemløse eller andet. I lande, hvor en statskirke står eller har stået stærkt, er der endvidere tradition for, at kirkens medlemmer forenes i selvstændige kirkelige foreninger ved siden af kirken.