Derfor er jeg medlem af Afrika InTouch

Medlemskab af og engagement i Afrika InTouch er en værdifuld investering i både din og andres fremtid. Vi har spurgt 3 medlemmer, hvad der gør, at de er en del af fællesskabet i Afrika InTouch.

 

Henriette Kiilerich, tidligere volontør i Uganda, fortæller:

 

”Jeg er medlem af Afrika InTouch, fordi jeg derigennem kan tage del i arbejdet med kultur- og religionsmødet både i Danmark og i Afrika.”

 

Henriette kommer fra Brønderslev i Nordjylland, men flyttede efter sit volontørophold til Aarhus, dels for at engagere sig i Afrika InTouch og dels for at læse til lærer. Samtidig med at hun påbegyndte lærerstudiet engagerede hun sig i AIT-Aarhus og opstartede her, sammen med tre andre, en projektgruppe ligesom hun har været lejrleder, praktisk koordinator og meget andet.

 

Men ikke alle starter deres medlemskab med et volontørophold. Finn Andersen, administrator i Afrika InTouch, fortæller:

 

”Det er enormt vigtigt for os, at have stor opbakning blandt kirkelige børn og unge i Danmark. Dels er det vigtigt, fordi det er vores mulighed for at nå bredt ud med vores sag, og dels, så kan vi, når vi er mange der løfter i flok, bedre hjælpe i Afrika.”

 

Finn fortsætter:

 

”Det er langt fra alle vore medlemmer, som selv har været i Afrika – og det er jo netop pointen, at Afrika InTouch er med til at formidle inspiration fra Afrika til Danmark til vores medlemmer.”

 

For nogle medlemmer har African Adventure, en 3 ugers sommertur til en partner, været vejen til medlemskab. Nina Pedersen deltog i en tur til Etiopien. Hun havde ikke tidligere været i Afrika, men havde en kusine, som kontaktede hende for at høre om hun ville med. Sådan blev det. De 3 ugers rejse blev starten på et medlemskab, som Nina begrunder på denne måde:

 

”Jeg er medlem af AIT, fordi det giver mig mulighed for at være en del af et fællesskab med en fælles passion: Afrika. Samtidig giver det mig mulighed for at holde kontakten til det projekt, jeg brænder for i Etiopien.”

 

Anne Katrine Husted Brodde, der lige som Henriette også er tidligere volontør, fortæller om sit medlemskab:

 

”Jeg er medlem af Afrika InTouch, fordi jeg bliver inspireret til at kaste mig ud i projekter, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel. Og ikke mindst fordi Afrika InTouch har et fantastisk fælleskab, hvor alle er mindst lige så vilde med Afrika, som jeg selv er.”

 

Anne Katrine har, siden hun var udsendt, engageret sig i bl.a. AIT-gruppen i Aarhus, hvor hun sidder i bestyrelsen.

 

På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt med medlemmer i Afrika InTouch, opsummerer leder Poul Winther Kristensen:

 

”En organisation som Afrika InTouch er ikke mere og ikke mindre end sine medlemmer. Medlemmerne er organisationens guld.”

 

Og Poul kommer afslutningsvist med en opfordring:

 

”Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at kigge rundt i deres netværk og se hvem de kunne tænkes sig, skulle være med i Afrika InTouch. Vi brænder for at nå længere ud – og vores bedste ambassadører, er dem som allerede er medlemmer.”

 

Ønsker du at modtage indmeldelsesfoldere eller anden assistance ift. at hverve nye medlemmer, så tøv ikke med at kontakte Afrika InTouch på tlf. 86761864 eller info@afrikaintouch.dk .