Bevilling til efter- uddannelse i Etiopien

Afrika InTouch har fra Dansk Missionsråd Udviklingsafdeling (DMR-U) fået en bevillig på ca. 60.000 kr. til efteruddannelse af den centrale stab i partnerorganisationen Hope for Children.

 

Kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kobborg fortæller: “Vi er relativt nye medlemmer af DMR-U, ca to år har vi været med og dette er vores første bevilling derfra, så det glæder vi os selvfølgelig meget over. Vi har fået penge til at efteruddanne personalet på hovedkontoret i gadebørnsorganisationen Hope for Children, som vi har arbejdet sammen med i ca. 10 år.”

 

Benjamin fortsætter: “Vi har haft en stribe udviklingsprojekter i samarbejde med Hope for Children gennem årene, men de seneste ligger ca. 3 år tilbage, så det er bestemt glædeligt, at vi nu igen arbejder ad dette spor, hvilket også har været efterspurgt fra Etiopien igennem nogen tid.”

 

DMR-U er en sammenslutning af kirkelige organisationer, der alle arbejder med international diakoni i verdens udviklingslande. Organisationen er forvalter en pulje af DANIDA midler, som efter særlige retningslinjer bevilliges til projekter, der har fokus på udvikling af organisationer og indsatser i syd, som grundlæggende set har til formål at løfte befolkningerne der ud af fattigdom.

 

Afslutningsvist fortæller Line Olesen, der er frivillig stab i Afrika InTouch: “Som den der har siddet ved tasterne og formuleret ansøgningen, er det selvfølgelig en stor glæde, at ansøgningen nu munder ud i den konkrete indsats, vi gennem nogle måneder har forberedt. Det er spændende, at man – også som frivillig – i Afrika InTouch, kan blive involveret i denne slags arbejde.”