Afrika InTouch må lukke – men dit engagement kan fortsætte!

Kære medlemmer,

I december skrev vi til jer med en meddelelse om, at vi desværre var blevet skåret 700.000 kr. i støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Dette har selvsagt haft stor indflydelse på vores økonomi. De seneste tre måneder har bestyrelsen og de ansatte i Afrika InTouch lagt meget arbejde i at prøve at rette op på økonomien. Desværre må vi nu erkende at dette ikke lader sig gøre. Vi må derfor meddele jer den triste nyhed, at Afrika InTouch desværre lukker ned med udgangen af marts måned. Dette blev meldt ud til frivillige på Afrika-dagen d. 3. marts 2018.

Bestyrelsen og de ansatte i Afrika InTouch ønsker at takke jer alle for jeres store engagement. Afrika InTouch har altid været båret af vores frivillige, og det er jer, der har tegnet organisationen. Takket være jeres store arbejde har vi kunnet hjælpe vores samarbejdspartnere i syd og arbejde på vores vision om, at danske børn og unge må blive sat i bevægelse af Afrika og rørt af Gud!

Derfor er vi også meget triste over, at Afrika InTouch ikke kan drives videre. Heldigvis har vi været i dialog med Mission Afrika, som ønsker at skabe rammerne for, at vores arbejde kan genopstå i Mission Afrika som deres børne- og ungdomsarbejde. Dette betyder, at der fortsat er plads til, at vores medlemmer og frivillige kan engagere sig i arbejdet for Afrika. Aktuelt har vi allerede flyttet kontoret, således at vi holder til på Mission Afrikas kontor i Højbjerg. Her sidder vores netværksmedarbejder Tuja og er med til at sikre en god overgang til Mission Afrika.

Mission Afrika har forpligtet sig til at undersøge muligheden for at overtage vores partnere, da vi godt ved, at de står vores frivillige meget nær og er omdrejningspunktet for jeres engagement. Desuden har vi sammen forpligtet os til at se, om vi kan rejse penge til en børne- og ungdomsnetværker, som kan varetage børne-og ungdomsarbejdet i Mission Afrika og være med til at facilitere vores frivilliges arbejde. Dette har vi brug for din hjælp til! Først og fremmest håber vi, at I fortsat vil støtte op om det gode arbejde som laves i både Danmark og Afrika. Dette kan I gøre ved at melde jer ind som medlem i Mission Afrika (https://missionafrika.dk/bliv-medlem-af-mission-afrika). Desuden vil vi opfordre jer til at flytte evt. fastaftaler til Mission Afrika ( https://missionafrika.dk/giv-en-gave/  Husk i rullemenuen at vælge projektet ”Mission Afrikas børne- og ungdomsarbejde – projektnummer 50). Derudover håber vi også, at I kunne have lyst til at støtte med et engangsbeløb – alle beløb, store som små, tæller, hvis vi skal have en børne- og ungdomsnetværker.

I bestyrelsen er vi meget kede af, at Afrika InTouch må lukke, men glade for Mission Afrikas hjælp og velvillighed til at være med til at danne rammerne for, at danske børn og unge som brænder for Afrika stadig har et sted at engagere sig. Bestyrelsen vil fortsætte som frivillige i Mission Afrika og flere af os indgår sammen med repræsentanter fra Mission Afrika i en gruppe som skal arbejde for at få stablet børne-og ungdomsarbejdet på benene. Har I input til, hvordan børne-ungdomsarbejdet kan se ud er I meget velkommen til at kontakte os på: formand@afrikaintouch.dk

Skulle I have spørgsmål ifbm. lukningen af Afrika InTouch må I meget gerne skrive/ ringe til os.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Afrika InTouch.

Anne Theresa Thanning          Ida Jensen Friis             Morten Bach Engholt               Marianne Houmøller
Anders Lodberg Iversen         Lennart Svenstrup       Anne Katrine Husted Brodde